מילון מונחים – נפט

א

אסדת קידוח - מתקן צף, המוקם בים ומשמש לקידוחי נפט בקרקעית הים.

"אף" אלקטרוני - מכשיר, הקולט ריחות ומפיק מהם מידע. בחיפושי נפט משמש ה"אף; האלקטרוני לקליטת ריחות של החומרים המרכיבים את הנפט הגולמי וכך מספק מידע על מיקומו של מאגר נפט.

ארובה - מתקן גבוה, שאליו מוזרמים הגזים הנפלטים בתהליכי שריפה במפעלים. לארובות יש תפקיד חשוב בהפחתת זיהום האוויר: הן פולטות את הגזים בגובה רב מאוד וכך משפרות את פיזור המזהמים באוויר ומפחיתות את זיהום האוויר.

ב

באר נפט - באר עמוקה, שניתן להפיק ממנה נפט. הבאר מגיעה עד לשכבת הסלע הספוגה בנפט, ולעתים עומקה מגיע לכמה קילומטרים.

בוצה - משקע הנוצר בתהליך של טיהור השפכים.

ביטומן - חומר המזוקק מן הנפט הגולמי. כדי להשתמש בו צריך לחמם אותו ואז הוא הופך לנוזל כבד מאוד וצמיג מאוד. בביטומן החם משתמשים בעיקר לסלילת כבישים, אך גם לאיטום גגות ולציפויים.

בית זיקוק - מפעל שמעבדים בו את הנפט הגולמי ומפיקים ממנו מוצרים כגון: בנזין, סולר וגז בישול. התהליך העיקרי של עיבוד הנפט נקרא: זיקוק.

בנזין - אחד מתזקיקי הנפט, המשמש דלק למנועי מכוניות.

ג

גופרית - חומר, הנמצא באופן טבעי בנפט הגולמי. כאשר שורפים דלק (בכלי רכב או במפעלים) המכיל גופרית, הוא מזהם את האוויר. בבתי הזיקוק רוצים לייצר דלקים נקיים יותר, שיש בהם מעט מאוד גופרית ולכן מרחיקים את הגופרית מן הנפט הגולמי.

גז טבעי - גז, הנמצא בדרך כלל מעל מאגרי נפט בעומק האדמה. בגז טבעי, המופק מהאדמה, ניתן להשתמש כדלק לתחבורה, לתעשייה ולייצור חשמל. מאחר ששריפה של גז טבעי אינה פולטת כמעט מזהמים לאוויר, הוא נחשב למקור אנרגיה ידידותי לסביבה. גם בתי הזיקוק עוברים לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה.

גיאופון - מכשיר קטן הקולט תזוזות ורעידות באדמה וממיר (הופך) אותן לאותות חשמליים. בגיאופון משתמשים לחקר של רעידות אדמה, לחיפושי נפט וכדומה.

ד

דלק דל גופרית - דלק שתכולת הגופרית בו נמוכה מאוד. שריפה של דלק כזה כמעט שלא מזהמת את האוויר.

דלק "ירוק" - דלק , שתכולת המזהמים (למשל, עופרת וגופרית) בו נמוכה, ולכן שריפתו במנועים של כלי רכב או בתעשייה מזהמת פחות את האוויר.

דלקים חלופיים - דלקים ידידותיים לסביבה, שיכולים להחליף את השימוש בדלקים שבהם משתמשים היום (בעיקר בנזין וסולר). דוגמאות לדלקים חלופיים: גז טבעי וביודיזל (תחליף לסולר המיוצר משמנים צמחיים).

דלקים מאובנים - דלקים שנוצרו במשך מאות מיליוני שנים משאריות של צמחים ובעלי-חיים שהתאבנו. הדלקים המאובנים כוללים את הנפט, הפחם והגז הטבעי.

ה

הרחקת גופרית - תהליך, המתבצע בבתי הזיקוק ובו מוציאים ממוצרי הדלק את מרבית הגופרית. הרחקת הגופרית חשובה לצורך ייצור דלקים נקיים יותר, שהשימוש בהם מפחית את זיהום האוויר.

ז

זיקוק נפט - תהליך המתבצע בבתי הזיקוק ובו מפרידים את הנפט הגולמי לחומרים המרכיבים אותו. תהליך הזיקוק מתבסס על כך שחומרים שונים רותחים בטמפרטורות שונות. כיצד מזקקים את הנפט? בתחילת התהליך מחממים את נוזל הנפט הגולמי, וכתוצאה מכך מרבית החומרים המרכיבים אותו מתאדים והופכים לגזים. התערובת של הנוזלים ושל הגזים מוזרמת למגדל הזיקוק. הגזים השונים נעים במעלֵה מגדל הזיקוק. בתחתית המגדל חם מאוד, ובראשו חם הרבה פחות. לכן, הגזים מתקררים ככל שהם עולים למעלה. כאשר הגזים מתקררים, הם מתעבים - כלומר, הופכים לנוזלים. כל חומר מתעבה בטמפרטורה שונה, בגובה שונה לאורך המגדל ונאסף בצינור נפרד.

ל

לפיד - מתקן גבוה המותקן בבתי הזיקוק שבראשו בוערת אש ללא הפוגה, ביום ובלילה. תפקידו של הלפיד הוא לשמור על הבטיחות בבית הזיקוק: במקרה של תקלה בבית הזיקוק מוזרמים אל הלפיד עודפים של גזים, שההצטברות שלהם עלולה להיות מסוכנת. גזים אלה נשרפים על ידי אש התמיד הבוערת בראש הלפיד בצורה בטוחה, ובלי לזהם את האוויר.

מ

מאגר נפט - שכבת סלע בקרקע, שבה מצוי נפט בכמויות גדולות.

מגדל זיקוק - מתקן, הנמצא בבית הזיקוק, שתפקידו להפריד את הנפט הגולמי למרכיביו השונים באמצעות זיקוק.

מגדל קידוח - מתקן, המוקם מעל מאגרי נפט, שתפקידו לקדוח עמוק בקרקע, אל שכבת הנפט.

מגדלי קירור - מגדלים גבוהים שתפקידם לקרר את מי הקירור בבתי הזיקוק. המים, ששמשו לקירור במתקני הייצור, מגיעים למגדלי הקירור כשהם חמים. במגדלי הקירור מקררים את המים החמים בדרך חסכונית באנרגיה וידידותית לסביבה - הם מוזרמים אל ראש מגדל הקירור וכשהם נופלים ממנו הם מתקררים. המים הקרים משמשים שוב לקירור במתקני הייצור וחוזר חלילה.

מזוט - נוזל שחור וצמיג, המזוקק מן הנפט הגולמי. במזוט משתמשים כשהוא חם כדלק לייצור חשמל בתחנות כוח וגם כדלק למנועים של אניות גדולות.

מי קולחין - מי שפכים שעברו תהליך של טיהור - כלומר, שמרבית החומרים המזהמים הוצאו מהם. במי קולחין לא ניתן להשתמש כמי שתייה, אך ניתן להשתמש בהם להשקיה (בחקלאות ובנוי) ולתעשייה, וכך לחסוך במים.

מכון לטיהור שפכים - מתקן, בו מטפלים במי שפכים ומרחיקים מהם את מרבית החומרים המזהמים. המים המטוהרים נקראים: מי קולחין, והם מוזרמים לנחלים או לים, או משמשים לחקלאות, לנוי ולתעשייה.

מכלית כביש - משאית מיוחדת שעליה מותקן מכל גדול, המשמש להובלת דלקים וחומרים אחרים, גזים או נוזלים.

מכלית נפט - אנייה מיוחדת, המובילה נפט גולמי בים. כדי למנוע דליפת נפט, הגורמת לזיהום הים, חשוב להשתמש במכליות נפט בעלות דופן כפולה.

מלכודת נפט - מקום מתחת לאדמה, שנאגר ומצטבר בו נפט באופן טבעי. המבנה של שכבות הסלע במקום זה אינו מאפשר לנפט לנוע לצדדים או לעלות למעלה - ולכן הנפט נלכד.

ממיר קטליטי - מתקן המותקן בכלי רכב והופך (ממיר) את הגזים הרעילים הנוצרים בתהליך שריפת הדלק לחומרים לא מסוכנים.

משאבת נפט - מכונה, השואבת את הנפט מבאר הנפט.

מקור אנרגיה מתכלה - מקור מוגבל של אנרגיה, שאינו יכול להתחדש בפרק זמן קצר יחסית. לדוגמה, הנפט הוא מקור אנרגיה מתכלה, שכן על מנת שיתחדש דרוש פרק זמן ממושך מאוד של מיליוני שנים.

מקור אנרגיה מתחדש - מקור אנרגיה, שניתן להשתמש בו שוב ושוב וכמותו לא תפחת, משום שהוא מתחדש בקצב מהיר. לדוגמה, אנרגיית השמש ואנרגיית הרוח.

מקורות אנרגיה חלופיים - מקורות אנרגיה מתחדשים וידידותיים לסביבה. מקורות אלה יחליפו בעתיד את מקורות האנרגיה העיקריים, המשמשים אותנו היום (דלקים מאובנים כמו נפט, גז ופחם), ואשר עתידים להתכלות. דוגמאות למקורות אנרגיה חלופיים: אנרגיית השמש ואנרגיית הרוח.

נ

נפטא - אחד מתזקיקי הנפט, המשמש חומר גלם במפעלים לייצור צבעים וגם לתעשיית ייצור הפלסטיק.

ניטור - מדידות של מצבים ותהליכים לצורך מעקב ובדיקה. לדוגמה, מערכת ניטור של איכות האוויר באזור חיפה עוקבת אחר איכות האוויר על-ידי ביצוע מדידות של כמות המזהמים באוויר.

נפט גולמי - נוזל שחור, סמיך ושמנוני, שנוצר לפני מאות מיליוני שנים משרידים של יצורים חיים שחיו על-פני כדור הארץ. כיום, הנפט הגולמי הוא מקור האנרגיה העיקרי בעולם. הוא משמש גם חומר גלם לייצור מוצרים חשובים רבים כמו: מוצרי פלסטיק, תרופות, צבעים ועוד.

בית זיקוק - מפעל שמעבדים בו את הנפט הגולמי ומפיקים ממנו מוצרים כגון: בנזין, סולר וגז בישול. התהליך העיקרי של עיבוד הנפט נקרא: זיקוק.

ס

סולר - אחד מתזקיקי הנפט, המשמש כדלק לתחבורה ולתעשייה.

סיסמוגרף - מכשיר, המודד ורושם את רעידות הקרקע. בחיפושי נפט משתמשים בסיסמוגרף כדי לקלוט רעידות המגיעות משכבות הסלע וכדי ללמוד באמצעותן על סוג הסלעים ועל המבנה שלהם. הסיסמוגרף גם רושם את רעידות הקרקע בזמן רעידת אדמה.

ק

קרוסין ("נפט") - אחד מתזקיקי הנפט, המשמש כיום בעיקר כדלק למטוסים וגם לחימום. בעבר שימש לחימום, לבישול ולמאור.

ת

תזקיקי נפט - חומרים, המופקים מן הנפט הגולמי בתהליך הזיקוק: בנזין, סולר, קרוסין וכדומה.

בחזרה למידעון »