נפט בישראל

למדינת ישראל ישנה מוטיבציה רבה להפיק נפט, לא רק עקב היתרון כלכלי אלא גם עקב:

1) הימצאותו של חלק ניכר מהנפט בעולם בידי מדינות ערביות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל.

2) עצם היותה של ישראל במזרח התיכון, עובדה המהווה יסוד סביר להניח כי אי שם מתחת לאדמתה ייתכנו מרבצי נפט.

3) מצבה הפוליטי הבעייתי של מדינת ישראל, הגורם לרצון להקטין את התלות בשאר מדינות העולם.

במשך 50 שנותיה הראשונות של מדינת ישראל, נעשו ניסיונות שונים למציאת נפט, בהתחלה על ידי החברה הממשלתית חנ"ל, ולאחר מכן גם על ידי חברות פרטיות שגייסו הון בבורסה. ניסיונות אלו לא הביאו למציאת נפט בכמויות מסחריות, ולכן לא הפסיקו את תלותה של ישראל באספקת נפט חיצונית. בשנת 2004 הופקו במדינת ישראל 3,200 חביות נפט ליום, פחות מ-0.004% מתפוקת הנפט העולמית. באותה שנה צרכה המדינה רבע מיליון חביות נפט ליום, המהוות כ-0.3% מצריכת הנפט העולמית.

לאחרונה התגלו מרבצי גז טבעי, המהווה תחליף חלקי לנפט בים התיכון, מול חופי אשקלון. אין זה מבשר על שינוי יסודי במצב משק האנרגיה בישראל, אך זוהי הפחתה של התלות הישראלית באספקת נפט מבחוץ. בקידוח צוק תמרור 3 בצפון ים המלח נמצא נפט בעומק 1,800 מטר. על פי הערכות, יש באזור נפט בהיקף כ-6.5 מיליון חביות, ששוויין כיום כ-300 מיליון דולר. כמו כן, משתמשת חברת החשמל של ישראל בתחנות כח המופעלות על ידי פחם, לשם הקטנת התלות באספקת נפט וכן עקב מחירו הנמוך יחסית של הפחם.

הספקת נפט להסקה

בחזרה למידעון »